Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu samochodowego Auto Serwis Menmar

Regulamin Auto Serwis Menmar

 1. Serwis jest czynny w godz. od 8.00 do 17.00 w dni powszednie i w soboty w godz. od 8.00 do 13.00.
 2. Przyjmowanie pojazdów do naprawy odbywa się w dni powszednie w godz. od 8.00 do 17.00
  lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 3. Wydawanie pojazdów klientom odbywa się w dni powszednie w godz. od 8.00 do 17.00
  lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 4. Osoba pozostawiająca pojazd w serwisie, zobowiązana jest do wypełnienia Zlecenia serwisowego.
 5. Osoba odbierająca pojazd z serwisu, zobowiązana jest do podpisania Zlecenia serwisowego.
 6. Wraz z pojazdem pozostawiamy w serwisie dowód rejestracyjny, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.
 7. Obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem.
 8. Jeśli koszt naprawy pojazdu będzie przewyższał 1000zł, będzie pobierana zaliczka na zakup części.
 9. W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych określony jest po rozmontowaniu pojazdu.
 10. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może uzyskać informację o przebiegu naprawy.
 11. Zawsze w godzinach pracy serwisu, klient może skontrolować przebieg naprawy.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez klienta.
  Jeśli w wyniku dostarczenia przez klienta nieodpowiednich części naprawa będzie niemożliwa, klient ponosi dodatkowy koszt w wysokości 85zł za roboczogodzinę.
 13. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy może wydłużyć się
  z winy podwykonawców lub z powodu braku niezbędnych części zamiennych. Jednak zawsze staramy się aby czas ten był jak najkrótszy.
 14. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 1 dni od daty powiadomienia
  o zakończeniu naprawy.
 15. Serwis powiadamia klienta telefonicznie.
 16. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 10 zł.
 17. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę klienta.
 18. Pojazd może być wydany osobie, która oddała pojazd do serwisu lub osobie do tego upoważnionej.